Fotovoltaické elektrárny Colsys

Fotovoltaika pro firmy a podniky

Výkonné a spolehlivé fotovoltaické elektrárny na klíč.

Kontaktujte nás

Adresa: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí
Telefon: +420 771 27 26 24

Dovoláte se v pracovních dnech od 7:00 do 17:00

Konzultace zdarma
Tímto beru na vědomí: že poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem zpracování zaslané zprávy, abychom mohli poskytnout odpověď nebo jinou zpětnou vazbu. Souhlas subjektu údajů není pro tento účel vyžadován.

Fotovoltaika pro firmy a podniky

Výkonné a spolehlivé fotovoltaické elektrárny na klíč.

Kontaktujte nás

Adresa: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí
Telefon: +420 771 27 26 24

Dovoláte se v pracovních dnech od 7:00 do 17:00

Konzultace zdarma
Tímto beru na vědomí: že poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem zpracování zaslané zprávy, abychom mohli poskytnout odpověď nebo jinou zpětnou vazbu. Souhlas subjektu údajů není pro tento účel vyžadován.

Konzultace

Analýza

Projekční příprava

Dotace

Realizace a servis

Konzultace

Konzultujte s námi Váš požadavek na úsporu elektrické energie pomocí fotovoltaické elektrárny. Ke každému objektu máme individuální přístup a snažíme se najít možná řešení, která povedou k úspoře energie.

Konzultace bude minimálně v níže uvedeném rozsahu:

  • Konzultace pro investiční rozhodování
  • Prezentace alternativních technických řešení
  • Konzultace pro zajištění financování

Analýza

V případě složitějších rozhodnutí o rozsahu fotovoltaické elektrárny zpracujeme analýzu potřeb a případovou studii. Včetně nákladových kalkulací.

  • Analýzy potřeb
  • Případové studie
  • Technicko-ekonomické studie
  • Studie proveditelnosti
  • Nákladové kalkulace
  • Analýza využití dotačních titulů

Projekční příprava

Samozřejmostí je zpracování projekt fotovoltaické elektrárny včetně inženýrské činnosti, ke všem stupňům stavebního řízení a pro provedení stavby.

  • Studie stavby
  • Dokumentace k územnímu souhlasu
  • Dokumentace k územnímu řízení
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení
  • Dokumentace pro ohlášení stavby
  • Dokumentace pro zadání stavby
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby

Dotace

Vybereme pro Vás nejvýhodnější aktuální dotační program a zajistíme veškerou agendu spojenou se získáním dotace na fotovoltaickou elektrárnu.

Možnosti získání dotací např. z:

  • Modernizační fond
  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
  • Národní plán obnovy

Realizace a servis

Jsme firma, která působí na trhu v České republice od roku 1991. Naší snahou je nejen vytvářet nové fotovoltaické elektrárny, ale také se chce o fotovoltaické elektrárny starat, udržovat je a odstraňovat případné poruchy. Samozřejmostí je poskytnutí záruk.

REALIZACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

 • Příprava zakázky
 • Projektové řízení
 • Montáže a instalace
 • Oživení
 • Nastavení
 • Funkční zkoušky
 • Uvedení do provozu
 • Předání

SERVIS

 • Záruční servis
 • Pozáruční servis
 • Nastavení systémů
 • Preventivní servis
 • Servisní zásahy a výjezdy
 • Odstraňování poruch 24/365
 • Help desk

Konzultace

Konzultujte s námi Váš požadavek na úsporu elektrické energie pomocí fotovoltaické elektrárny. Ke každému objektu máme individuální přístup a snažíme se najít možná řešení, která povedou k úspoře energie.

Konzultace bude minimálně v níže uvedeném rozsahu:

  • Konzultace pro investiční rozhodování
  • Prezentace alternativních technických řešení
  • Konzultace pro zajištění financování

Analýza

V případě složitějších rozhodnutí o rozsahu fotovoltaické elektrárny zpracujeme analýzu potřeb a případovou studii. Včetně nákladových kalkulací.

  • Analýzy potřeb
  • Případové studie
  • Technicko-ekonomické studie
  • Studie proveditelnosti
  • Nákladové kalkulace
  • Analýza využití dotačních titulů

Projekční příprava

Samozřejmostí je zpracování projekt fotovoltaické elektrárny včetně inženýrské činnosti, ke všem stupňům stavebního řízení a pro provedení stavby.

  • Studie stavby
  • Dokumentace k územnímu souhlasu
  • Dokumentace k územnímu řízení
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení
  • Dokumentace pro ohlášení stavby
  • Dokumentace pro zadání stavby
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby

Dotace

Vybereme pro Vás nejvýhodnější aktuální dotační program a zajistíme veškerou agendu spojenou se získáním dotace na fotovoltaickou elektrárnu.

Možnosti získání dotací např. z:

  • Modernizační fond
  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
  • Národní plán obnovy

Realizace a servis

Jsme firma, která působí na trhu v České republice od roku 1991. Naší snahou je nejen vytvářet nové fotovoltaické elektrárny, ale také se chce o fotovoltaické elektrárny starat, udržovat je a odstraňovat případné poruchy. Samozřejmostí je poskytnutí záruk.

REALIZACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

 • Příprava zakázky
 • Projektové řízení
 • Montáže a instalace
 • Oživení
 • Nastavení
 • Funkční zkoušky
 • Uvedení do provozu
 • Předání

SERVIS

 • Záruční servis
 • Pozáruční servis
 • Nastavení systémů
 • Preventivní servis
 • Servisní zásahy a výjezdy
 • Odstraňování poruch 24/365
 • Help desk