Fotovoltaické elektrárny Colsys

Fotovoltaika od firmy Colsys

znamená komplexní řešení fotovoltaické elektrárny (FVE). Jsme stabilním a spolehlivým partnerem s 30letou tradicí v elektroinstalacích a požární bezpečnosti se sídlem v Kladně. Zaměstnáváme více než 300 kvalifikovaných a zkušených odborníků.

Komplexní řešení
fotovoltaické elektrárny (FVE)

Fotovoltaika
pro rodinný dům
nebo rekreační dům

Vše na klíč od jedné firmy – připravíme projekt fotovoltaiky, zajistíme smlouvu s distributorem, vyřídíme dotaci z programu Nová zelená úsporám, provedeme realizaci a výchozí revizi. Fotovoltaiku zprovozníme a zažádáme o její připojení k distribuční síti. Náš servisní tým bude následně provádět pravidelné revize a údržbu fotovoltaiky.

Fotovoltaika
pro bytové domy

Vypracujeme studie využití fotovoltaiky pro Váš dům. Připravíme projekt, budeme jednat se stavebním úřadem, distributorem, pomůžeme Vám s dotací z programu Nová zelená úsporám, provedeme realizaci a výchozí revizi. Budeme s Vámi u zprovoznění fotovoltaiky. Samozřejmostí je pravidelný servis a revize.

Fotovoltaika
pro firmy a podniky

Začneme analýzou využití fotovoltaiky pro Váš podnik. Vybereme pro Vás vhodnou dotaci z aktuálních dotačních programů na podporu výstavby fotovoltaiky. Zpracujeme projekt a vyřídíme případné stavební povolení. S distributorem dojednáme vše potřebné. Provedeme komplexní realizaci a počáteční revizi. Budeme u zprovoznění fotovoltaiky. Samozřejmostí je pravidelný servis a následné revize.

Komplexní řešení
fotovoltaické elektrárny (FVE)

Fotovoltaika
pro rodinný dům
nebo rekreační dům

Vše na klíč od jedné firmy – připravíme projekt fotovoltaiky, zajistíme smlouvu s distributorem, vyřídíme dotaci z programu Nová zelená úsporám, provedeme realizaci a výchozí revizi. Fotovoltaiku zprovozníme a zažádáme o její připojení k distribuční síti. Náš servisní tým bude následně provádět pravidelné revize a údržbu fotovoltaiky.

Fotovoltaika
pro bytové domy

Vypracujeme studie využití fotovoltaiky pro Váš dům. Připravíme projekt, budeme jednat se stavebním úřadem, distributorem, pomůžeme Vám s dotací z programu Nová zelená úsporám, provedeme realizaci a výchozí revizi. Budeme s Vámi u zprovoznění fotovoltaiky. Samozřejmostí je pravidelný servis a revize.

Fotovoltaika
pro firmy a podniky

Začneme analýzou využití fotovoltaiky pro Váš podnik. Vybereme pro Vás vhodnou dotaci z aktuálních dotačních programů na podporu výstavby fotovoltaiky. Zpracujeme projekt a vyřídíme případné stavební povolení. S distributorem dojednáme vše potřebné. Provedeme komplexní realizaci a počáteční revizi. Budeme u zprovoznění fotovoltaiky. Samozřejmostí je pravidelný servis a následné revize.

Komplexní řešení
fotovoltaické elektrárny (FVE)

Fotovoltaika
pro rodinný dům
nebo rekreační dům

Vše na klíč od jedné firmy – připravíme projekt fotovoltaiky, zajistíme smlouvu s distributorem, vyřídíme dotaci z programu Nová zelená úsporám, provedeme realizaci a výchozí revizi. Fotovoltaiku zprovozníme a zažádáme o její připojení k distribuční síti. Náš servisní tým bude následně provádět pravidelné revize a údržbu fotovoltaiky.

Fotovoltaika
pro bytové domy

Vypracujeme studie využití fotovoltaiky pro Váš dům. Připravíme projekt, budeme jednat se stavebním úřadem, distributorem, pomůžeme Vám s dotací z programu Nová zelená úsporám, provedeme realizaci a výchozí revizi. Budeme s Vámi u zprovoznění fotovoltaiky. Samozřejmostí je pravidelný servis a revize.

Fotovoltaika
pro firmy a podniky

Začneme analýzou využití fotovoltaiky pro Váš podnik. Vybereme pro Vás vhodnou dotaci z aktuálních dotačních programů na podporu výstavby fotovoltaiky. Zpracujeme projekt a vyřídíme případné stavební povolení. S distributorem dojednáme vše potřebné. Provedeme komplexní realizaci a počáteční revizi. Budeme u zprovoznění fotovoltaiky. Samozřejmostí je pravidelný servis a následné revize.

Základní informace o fotovoltaice

COLSYS Fotovoltaika na střechu

K čemu slouží fotovoltaika?

Fotovoltaika slouží k přeměně sluneční energie na energii elektrickou. S postupným vývojem produktů pro fotovoltaické elektrárny (dále FVE) jsou dnes systémy FVE schopny vyrábět elektrickou energii ze slunce za velice příznivé ceny pro spotřebitele.

Můžu vyrobenou elektrickou energii akumulovat?

Systémy FVE, které se v současné době instalují mají schopnost vyrobenou elektrickou energii akumulovat do zásobníků TUV nebo do baterií. Při instalaci FVE s využitím akumulace do baterií je celý systém schopen dodávat elektrickou energii v době, kdy je potřeba tuto energii využívat (zejména ve večerních a nočních hodinách, kdy již slunce nesvítí).

Kolik fotovoltaická elektrárna vyrobí elekřiny za rok?

V česku se vyrobí z 1 kWp solární elektrárny (FVE) cca 1MWh/rok.
Jaké % z fotovoltaikou (FVE) vyrobené elektrické energie spotřebuje Váš dům a jaké % bude přesměrováno do distribuční sítě bude záležet na spotřebě Vašeho domu a technickém řešení fotovoltaické elektrárny.

Jakou účinnost mají solární panely pro solární elektrárny?

Solární panely jsou základním prvkem fotovoltaické elektrárny, které přeměňují sluneční energii na elektrickou energii. Účinnost přeměny sluneční energie na elektrickou energii se u solárních panelů v současné době pohybuje okolo 20 %. Výkon solárních panelů o velikosti cca 1 * 2 m je 400 – 500 Wp. Na trhu jsou různé výkony solárních panelů, s nárustem výkonu při podobné účinnosti přeměny sluneční energie na elektrickou energii roste i rozměr panelů.

Jaká je intenzita slunečního záření na solární panely?

Intenzitu solární energie v daném místě můžete zjistit například na stránce fotovoltaického geografického informačního systému https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/, kde si můžete vybrat místo, lokalitu a udělat si první propočty, kolik Vám solární panely získají elektrické energie na Vašem domě.

Má orientace a sklon vliv na výkon solárních panelů?

Výkon solárních panelů během dne pro solární elektrárnu bude ovlivněn sklonem střechy, orientací domu a stíněním okolních domů, stromů, konstrukcí na střeše (komínů, vikýřů atd.). Pro předběžný návrh výroby elektrické energie solárním panelem lze využít speciální programy, kde při zadání orientace, sklonu, typu panelů, střídačů, baterií lze předběžně odhadnout celkovou produkci elektrické energie ze solární elektrárny.

Jaké procento skutečného odběru domu vyrobí solární elektrárna?

Pomocí speciálního programu, lze nasimulovat odhad procenta využití celkové produkce solární elektrárny pro pokrytí spotřeby v domě. Na vlastníkovi domu je, jak využije fotovoltaikou vyrobenou elektrickou energii s ohledem na smlouvu s distributorem, který může a nemusí na základě smlouvy o připojení povolit přetoky do sítě.

Jednotlivé kroky realizace
pro rodinné a bytové domy

 • Předběžný návrh fotovoltaiky

  Zpracujeme návrh umístění fotovoltaických panelů pro váš dům a zašleme úvodní indikativní cenovou nabídku na realizaci fotovoltaické elektrárny.

 • Prohlídka domu pro upřesnění

  V případě zájmu prohlédne možnosti umístění prvků fotovoltaické elektrárny u Vašeho domu technik a na základě prohlídky domu technikem Vám zašleme konečnou cenovou nabídku na realizaci fotovoltaické elektrárny.

 • Projekt fotovoltaiky

  V případě zájmu prohlédne možnosti umístění prvků fotovoltaické elektrárny u Vašeho domu technik a na základě prohlídky domu technikem Vám zašleme konečnou cenovou nabídku na realizaci fotovoltaické elektrárny.

 • Dokumenty pro distributora a NZÚ

  Pomůžeme Vám s dokumenty pro připojení fotovoltaiky do distribuční sítě a podáme žádost o připojení mikrozdroje do sítě distributora. Podáme žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám

 • Realizace fotovoltaiky

  Provedeme montáž fotovoltaiky na klíč, v případě potřeby provedeme úpravy elektroměrového rozvaděče.

 • Doložení realizace NZÚ

  Doložíme potřebné dokumenty pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám.

 • Servis a revize

  V případě zájmu z Vaší strany se o Vaši fotovoltaickou elektrárnu bude firma Colsys i nadále starat a provádět pravidelné revize a servis.