Fotovoltaické elektrárny Colsys

Často kladené otázky

Výkon fotovoltaického systému pro rodinný dům by měl být dostatečný k pokrytí spotřeby elektrické energie v domě. Velikost fotovoltaického systému se odvíjí od několika faktorů, jako je velikost střechy, orientace a sklon střechy, klimatické podmínky a spotřeba elektrické energie v domě.

Pro přibližnou představu, pro rodinný dům s roční spotřebou elektrické energie kolem 5 000 kWh (5 MWh) by bylo vhodné instalovat fotovoltaický systém o výkonu kolem 3 500 Wp (wattů peak). Instalované panely o výkonu 1 000 Wp (1kWp) v podmínkách české republiky vyprodukují za rok cca 1 000 kWh (1 MWh) a převážnou část v období březen – říjen. Návrh je ale pouze orientační a konečný výkon fotovoltaického systému by měl být stanoven po konzultaci s odborníkem a po provedení podrobného posouzení vašich potřeb a možností. V okamžiku, kdy bude schváleno komunitní sdílení elektrické energie bude možné výhodně přebytečnou elektrickou energii prodat.

Je také důležité vzít v úvahu, že výkon fotovoltaického systému se během roku mění v závislosti na klimatických podmínkách a délce dne. V létě, kdy je délka dne delší a sluneční svit intenzivnější a slunce se nachází výše nad horizontem bude výkon fotovoltaického systému vyšší, zatímco v zimě bude nižší. Proto je důležité zvolit vhodný typ a velikost akumulačních zařízení, které budou ukládat přebytečnou energii pro pozdější použití. Zároveň se musí brát v úvahu i stínění jak okolní zástavbou, tak stromy.

Fotovoltaické elektrárny se vyplatí v případě, že jsou schopné produkovat elektřinu za nižší cenu po dobu své životnosti, než je cena elektřiny z veřejné sítě. V současné době, kdy je cena elektrické energie zastropována na vyšších částkách, než byla cena elektrické energie v nedávné době je návratnost investice do fotovoltaické energie kratší. Při využití dotace např. pro rodinné domy a rekreační domy z dotačního programu Nová zelená úsporám se může návratnost pohybovat v rozmezí 4 – 6 let.

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují návratnost investice do fotovoltaického systému, patří:

  • Velikost fotovoltaického systému: Čím větší je fotovoltaický systém, tím vyšší je jeho výkon a tím nižší je návratnost investice.
  • Orientace a sklon střechy: Fotovoltaické panely jsou nejúčinnější, pokud jsou nasměrovány přímo na jih a sklon střechy je mezi 35 a 45 stupni.
  • Klimatické podmínky: V oblastech s vysokou sluneční aktivitou bude výkon fotovoltaického systému vyšší a návratnost investice také kratší.
  • Cena elektřiny: Čím je cena elektřiny vyšší, tím rychlejší je návratnost investice do fotovoltaického systému.
  • Podpora ze strany vlády: V české republice jsou v současné době dotační programy jak pro rodinné domy, a to dotační program Nová zelená úsporám, tak i dotační programy pro firmy a podniky.

Pro přesné vyčíslení návratnosti investice do fotovoltaického systému je nejlepší se poradit.

Fotovoltaický systém v rodinném domě funguje tak, že sluneční světlo působí na fotovoltaické panely, které přeměňují sluneční energii na elektrickou energii. Tato elektrická energie je pak přivedena do elektroinstalace rodinného domu a může být použita k osvětlení, provozu spotřebičů a dalších zařízení v domě.


Fotovoltaický systém se skládá z několika základních komponentů:

 

  1. Fotovoltaické panely: Tyto panely jsou umístěné na střeše nebo na pomocné konstrukci na plotě, zpevněné ploše a jsou zodpovědné za přeměnu sluneční energie na elektrickou energii.
  2. Měnič napětí: Toto zařízení stejnosměrné napětí, které je vyrobeno fotovoltaickými panely, na stejnosměrné střídavé napětí, používané v elektroinstalaci rodinného domu. Zároveň slouží jako „mozek“ celého systému FVE, kdy řídí výkon elektrárny, dobíjení bateriového úložiště, hlídá případné přetoky do distribuční sítě a informuje uživatele o stavu celého systému či jeho jednotlivých částech.
  3. Akumulační zařízení: Tyto zařízení slouží k ukládání přebytečné elektrické energie pro pozdější použití. Může to být například baterie nebo záložní zdroj energie (tzv. UPS).
  4. Monitorovací zařízení: Sloužík měření velikosti a směru toku proudu na přívodu elektrické energie od distributora do domu. Toto monitorovací zařízení předává informace do měniče napětí (střídače), který je vyhodnocuje.