Fotovoltaické elektrárny Colsys

Fotovoltaika pro rodinný dům
nebo rekreační dům

Výkonné a spolehlivé fotovoltaické elektrárny na klíč.
Montáž do 2 měsíců!

Kontaktujte nás

Adresa: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí
Telefon: +420 771 27 26 24

Dovoláte se v pracovních dnech od 7:00 do 17:00

Nevíte si rady? Zanechte nám Vaše telefonní číslo. Zavoláme Vám zpět.
Montáž do 2 měsíců!
Konzultace zdarma
Tímto beru na vědomí: že poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem zpracování zaslané zprávy, abychom mohli poskytnout odpověď nebo jinou zpětnou vazbu. Souhlas subjektu údajů není pro tento účel vyžadován.

Fotovoltaika pro rodinný dům
nebo rekreační dům

Výkonné a spolehlivé fotovoltaické elektrárny na klíč.
Montáž do 2 měsíců!

Kontaktujte nás

Adresa: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí
Telefon: +420 771 27 26 24

Dovoláte se v pracovních dnech od 7:00 do 17:00

Nevíte si rady? Zanechte nám Vaše telefonní číslo. Zavoláme Vám zpět.
Montáž do 2 měsíců!
Konzultace zdarma
Tímto beru na vědomí: že poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem zpracování zaslané zprávy, abychom mohli poskytnout odpověď nebo jinou zpětnou vazbu. Souhlas subjektu údajů není pro tento účel vyžadován.

Fotovoltaika
s akumulací
do baterie

Fotovoltaický ohřev vody

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Projekt pro dotaci fotovoltaické elektrárny

Dotace
Nová zelená úsporám

Umístění fotovoltaiky

Záruka
a servis

Fotovoltaika s akumulací do baterie

Jde o fotovoltaickou elektrárnu, která je doplněna o vhodný systém akumulace energie do baterií. Naakumulovaná elektřina je spotřebována v domě v době bez slunečního svitu v běžných spotřebičích, jako je lednice, televize, osvětlení ale i pro vytápění a ohřev vody.

Nabídka fotovoltaiky pro bytové domy na klíč:

Po vyplnění dotazníku, Vám zašleme prvotní nabídku na realizaci fotovoltaiky, popř. Vás budeme kontaktovat pro upřesnění zadání pro zpracování nabídky.

  • solární panely – střídač
  • všechny komponenty nutné pro instalaci solární elektrárny na střechu Vašeho objektu
  • technologický rozvaděč solární elektrárny vybavený dle připojovacích podmínek distribuční soustavy obsahující potřebné jistící prvky a prvky přepěťové ochrany solární elektrárny
  • mobilní aplikace dle typu střídače
  • projektová dokumentace k žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě
  • odborný posudek – projektová dokumentace a výpočtový nástroj k doložení žádosti o dotaci Nová zelená úsporám
  • úpravu rozvaděče RE

Fotovoltaický ohřev vody

U fotovoltaického systému ohřevu vody fotovoltaické panely vyrábí elektřinu pouze pro ohřev vody v bojleru, popř. akumulační nádobě. Vyrobená elektřina se jinak nevyužívá a není propojená s elektroinstalací domu.

Podmínka oddělení ohřevu vody fotovoltaického sytému od vnitřních elektrických rozvodů a distribuční soustavy

Podporované fotovoltaické systémy pro ohřev vody fotovoltaikou musí být odděleny od distribuční soustavy elektrické energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou. Systémy pro ohřev vody fotovoltaikou musí používat technologii pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

Splnění požadovaných parametrů pro získání dotace NZÚ

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury / instalovanému výkonu fotovoltaického systému 80 [l/kWp].

Při výběru zásobníku a výkonu fotovoltaiky pro ohřev vody je nutné sledovat požadovaný vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy (kWh/rok) – požadavek NZÚ 1 400 kWh/rok.

Nelze kombinovat s fotovoltaickou elektrárnou s akumulací přebytečné energie do vody

Dotaci na fotovoltaický ohřev vody nelze kombinovat s fotovoltaickou elektrárnou s akumulací přebytečné energie do vody.

Ohřev vody fotovoltaikou – pro orientační propočty můžete využít na stránce Nová zelená úsporám výpočtový nástroj pro solární fotovoltaický ohřev vody – odkaz na kalkulačku NZÚ.

Nabíjecí stanice pro elektromobily

U rodinném domu instalujeme nabíjecí stanice pro rychlé a bezpečné nabíjení elektromobilů. Nabíjecí stanice může být umístěna jak uvnitř objektu, tak ve venkovním prostředí.

Připojení nabíjecí stanice může být do stávající elektroinstalace objektu nebo na samostatnou přípojku (výhodnější sazba pro dobíjení elektromobilů v domácnostech a firmách C27d nebo D27d).

Nabíjecí výkony nabíjecích stanic pro elektromobily jsou 11 a 22 kW.

Možnosti využití dotace na instalaci nabíjecích stanic z programu nová zelená úsporám.

Pro rodinný dům, rekreační dům je z programu NZÚ podoblast ekomobilita podporována instalace maximálně dvou dobíjecích bodů. Podpora se poskytuje na nabíjecí stanice pro elektromobily – vozidla kategorie M1.

Výše podpory pro jeden dobíjecí bod je 30 000 Kč. Maximálně tedy můžete pro rodinný dům získat dotaci ve výši 60 000 Kč na instalaci dvou dobíjecích stanic.

Využití dotace na dobíjecí stanice z programu NZÚ není podmíněno vlastněním elektromobilu v době pořízení dobíjecí stanice a využití dotace na dobíjecí stanici z programu Nová zelená úsporám.

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.

Projekt pro dotaci fotovoltaické elektrárny

Zpracujeme pro Vás individuální optimální návrh fotovoltaiky pro Váš dům s maximálním využitím možnosti čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám.

Připravíme celý proces zpracování žádosti o dotaci na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám, po vyplnění dotazníku, Vám zašleme nabídku na realizaci fotovoltaiky, popř. Vás budeme kontaktovat pro upřesnění zadání pro její zpracování.

Řešíme i přípravu pro realizaci fotovoltaiky u novostaveb rodinných domů a po dokončení domu následnou instalaci fotovoltaiky a podání žádosti o dotace NZÚ.

Projekt
 • Projektová dokumentace fotovoltaiky pro všechny druhy staveb
    • Pro dotaci Nová zelená úsporám
    • Pro jednání s distributorem – podání žadosti o připojení k distribuční soustavě
    • Včetně přesné technické specifikace
 • Návrh rozsahu, studie oslunění a propočet produkce ze solární elektrárny
 • Při návrhu fotovoltaiky (FVE) budeme vycházet z Vašich ročních spotřeb elektrické energie a z Vašich plánů, s ohledem na spotřebu elektrické energie nových zařízení a vybavení domu.
 • Pro výpočet a návrh fotovoltaiky využíváme software HelioScope, nebo program fotovoltaika od společnosti DEKSOFT.
Co od vás potřebujeme
 • Kontaktní údaje, adresu objektu
 • Vyúčtování energie za poslední období
 • Přehled technologie v domě pro vytápění, ohřev vody, vzduchotechniku, klimatizaci, ohřev vody v bazénu
 • Projekt domu – pokud je k dispozici
 • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – pokud je k dispozici
 • Vaše představy o využití fotovoltaické elektrárny /pozor na nižší využití v zimě/
 • Zvážit případné umístění baterie – optimální stálá teplota /pozor na vysokou a nízkou teplotu/
 • Zvážit vedení kabelových tras
Místní šetření – pro návrh a realizaci

Pokud budete mít o fotovoltaiku zájem, náš technik provede místní šetření – obhlídku Vašeho objektu:

  • Prověří možností umístění panelů na střechu, zaměření překážek na střeše pro umístění panelů
  • Vytipuje možné trasy kabelových rozvodů
  • Provede prohlídku prostorů pro umístění technologie FVE a baterie

Dotace Nová zelená úsporám

Na instalaci fotovoltaických panelů na střechu Vašeho domu můžete využít čtyři podoblasti dotací NZÚ:
  • C.2 – Solární fotovoltaický ohřev vody (FV)
  • C.3 – Fotovoltaické systémy (FVE)
  • D.4 – Elekromobilita
  • E – Projektová podpora
Dotace NZÚ pro solární elektrárnu
  • C.2 – Solární fotovoltaický ohřev vody (FV) – max. výše dotace NZÚ pro instalaci ohřevu vody fotovoltaikou je 45 000 Kč
  • C.3 – Fotovoltaické systémy (FVE) – max. výše dotace NZÚ pro instalaci solární elektrárny je 200 000 Kč
  • D.4 – Elektromobilita – max. výše dotace NZÚ pro domácí dobíjecí stanici je 30 000,- pro jeden nabíjecí bod (dotované jsou max. 2 nabíjecí body)
  • E – Projektová podpora – max. výše dotace na projekt solární elektrárny je 5 000 Kč
  • U rodinných domů nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je dotace zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %
Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč.

Příklady získání kombinačního bonusu:
  • Při instalaci ohřevu vody fotovoltaikou a získáte dotaci 45 000 Kč (oblast podpory C.2) a instalaci Fotovoltaického systému (FVE) za kombinaci C.3 + C.2 získáte bonus ve výši 10 000,- Kč
  • Pokud si k výše zmíněné kombinaci zároveň nainstalujete domácí dobíjecí stanici získáte 30 000 Kč (oblast podpory D.4) a za kombinaci C.2 + C.3 + D.4 získáte bonus ve výši 210 000,- Kč

Dotace z podpory NZÚ se vyplácí po dokončení realizace a doložení požadovaných dokumentů. Lhůta pro doložení dokumentů v oblasti podpory „C“ je 24 měsíců ode dne akceptace žádosti, nejpozději však do 30. 6. 2025.

Pro poskytnutí dotace na rekreační objekty je nutné mít v rekreačním objektu trvalý pobyt minimálně 2 roky a pobyt je nutné prokázat.

Umístění fotovoltaiky

Fotovoltaickou elektrárnu můžete umístit na střechu rodinného domu, rekreačního domu. Fotovoltaickou elektrárnu můžete také umístit na střechy vedlejších staveb. Pokud nemáte vhodné místo pro fotovoltaiku na střeše domu, můžete využít pomocnou konstrukci na pozemku pro fotovoltaiku na zahradu.

Možnost umístění pomocné konstrukce na pozemku pro fotovoltaiku na zahradu řešte nejdříve se stavebním úřadem, kde se dozvíte, zda a za jakých podmínek můžete pomocnou konstrukci na pozemku provést.

Fotovoltaika na zahradu umístěná na pomocné konstrukce musí být provedena tak, aby neomezovala růst vegetace a umožňovala údržbu pozemku /sekání trávy…/ pod pomocnou konstrukcí.

Na co myslet před instalací solárních panelů na střechu

Pokud přemýšlíte o instalaci solárních panelů na střechu domu, zamyslete se, co potřebujete na střeše vyměnit, nebo opravit před vlastní instalací solárních panelů.

Záruka a servis

Záruka

Poskytujeme záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho převzetí.

U zařízení a jiných součástí díla, na která jejich výrobce poskytuje záruku za jakost delší než 24 měsíců, poskytuje záruku za jakost výrobce zařízení.

Aktuální záruční podmínky je možné dohledat na webových stránkách příslušných výrobců.

Výrobci poskytují následující záruky:

FOTOVOLTAICKÉ MODULY
 12 let na výrobní vady
 25 let na výstupní výkon

NOSNÁ KONSTRUKCE
 10 let na výrobní vady

STŘÍDAČ
 5 let na výrobní vady – Goodwe GWxxK-ET

BATERIE
 10 let na výrobní vady – Dyness řady Tower

ZÁSOBNÍK TUV
 5 let na výrobní vady – LX ACDC/M+K 200, objem 200 litrů

NABÍJECÍ STANICE
 5 let na výrobní vady – LX ACDC/M+K 200, objem 200 litrů

ROZVADĚČE
 2 roky na výrobní vady

OSTATNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁL
 2 roky na výrobní vady

Servis

Společnost Colsys s.r.o. je tradiční ryze česká firma založená v roce 1991 poskytující rovněž servisní služby:

  • Záruční servis
  • Pozáruční servis
  • Nastavení systémů
  • Preventivní servis
  • Servisní zásahy a výjezdy

Fotovoltaika s akumulací do baterie

Jde o fotovoltaickou elektrárnu, která je doplněna o vhodný systém akumulace energie do baterií. Naakumulovaná elektřina je spotřebována v domě v době bez slunečního svitu v běžných spotřebičích, jako je lednice, televize, osvětlení ale i pro vytápění a ohřev vody.

Nabídka fotovoltaiky pro bytové domy na klíč:

Po vyplnění dotazníku, Vám zašleme prvotní nabídku na realizaci fotovoltaiky, popř. Vás budeme kontaktovat pro upřesnění zadání pro zpracování nabídky.

  • solární panely – střídač
  • všechny komponenty nutné pro instalaci solární elektrárny na střechu Vašeho objektu
  • technologický rozvaděč solární elektrárny vybavený dle připojovacích podmínek distribuční soustavy obsahující potřebné jistící prvky a prvky přepěťové ochrany solární elektrárny
  • mobilní aplikace dle typu střídače
  • projektová dokumentace k žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě
  • odborný posudek – projektová dokumentace a výpočtový nástroj k doložení žádosti o dotaci Nová zelená úsporám
  • úpravu rozvaděče RE

Fotovoltaický ohřev vody

U fotovoltaického systému ohřevu vody fotovoltaické panely vyrábí elektřinu pouze pro ohřev vody v bojleru, popř. akumulační nádobě. Vyrobená elektřina se jinak nevyužívá a není propojená s elektroinstalací domu.

Podmínka oddělení ohřevu vody fotovoltaického sytému od vnitřních elektrických rozvodů a distribuční soustavy

Podporované fotovoltaické systémy pro ohřev vody fotovoltaikou musí být odděleny od distribuční soustavy elektrické energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou. Systémy pro ohřev vody fotovoltaikou musí používat technologii pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

Splnění požadovaných parametrů pro získání dotace NZÚ

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury / instalovanému výkonu fotovoltaického systému 80 [l/kWp].

Při výběru zásobníku a výkonu fotovoltaiky pro ohřev vody je nutné sledovat požadovaný vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy (kWh/rok) – požadavek NZÚ 1 400 kWh/rok.

Nelze kombinovat s fotovoltaickou elektrárnou s akumulací přebytečné energie do vody

Dotaci na fotovoltaický ohřev vody nelze kombinovat s fotovoltaickou elektrárnou s akumulací přebytečné energie do vody.

Ohřev vody fotovoltaikou – pro orientační propočty můžete využít na stránce Nová zelená úsporám výpočtový nástroj pro solární fotovoltaický ohřev vody – odkaz na kalkulačku NZÚ.

Nabíjecí stanice pro elektromobily

U rodinném domu instalujeme nabíjecí stanice pro rychlé a bezpečné nabíjení elektromobilů. Nabíjecí stanice může být umístěna jak uvnitř objektu, tak ve venkovním prostředí.

Připojení nabíjecí stanice může být do stávající elektroinstalace objektu nebo na samostatnou přípojku (výhodnější sazba pro dobíjení elektromobilů v domácnostech a firmách C27d nebo D27d).

Nabíjecí výkony nabíjecích stanic pro elektromobily jsou 11 a 22 kW.

Možnosti využití dotace na instalaci nabíjecích stanic z programu nová zelená úsporám.

Pro rodinný dům, rekreační dům je z programu NZÚ podoblast ekomobilita podporována instalace maximálně dvou dobíjecích bodů. Podpora se poskytuje na nabíjecí stanice pro elektromobily – vozidla kategorie M1.

Výše podpory pro jeden dobíjecí bod je 30 000 Kč. Maximálně tedy můžete pro rodinný dům získat dotaci ve výši 60 000 Kč na instalaci dvou dobíjecích stanic.

Využití dotace na dobíjecí stanice z programu NZÚ není podmíněno vlastněním elektromobilu v době pořízení dobíjecí stanice a využití dotace na dobíjecí stanici z programu Nová zelená úsporám.

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.

Projekt pro dotaci fotovoltaické elektrárny

Zpracujeme pro Vás individuální optimální návrh fotovoltaiky pro Váš dům s maximálním využitím možnosti čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám.

Připravíme celý proces zpracování žádosti o dotaci na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám, po vyplnění dotazníku, Vám zašleme nabídku na realizaci fotovoltaiky, popř. Vás budeme kontaktovat pro upřesnění zadání pro její zpracování.

Řešíme i přípravu pro realizaci fotovoltaiky u novostaveb rodinných domů a po dokončení domu následnou instalaci fotovoltaiky a podání žádosti o dotace NZÚ.

Projekt
 • Projektová dokumentace fotovoltaiky pro všechny druhy staveb
    • Pro dotaci Nová zelená úsporám
    • Pro jednání s distributorem – podání žadosti o připojení k distribuční soustavě
    • Včetně přesné technické specifikace
 • Návrh rozsahu, studie oslunění a propočet produkce ze solární elektrárny
 • Při návrhu fotovoltaiky (FVE) budeme vycházet z Vašich ročních spotřeb elektrické energie a z Vašich plánů, s ohledem na spotřebu elektrické energie nových zařízení a vybavení domu.
 • Pro výpočet a návrh fotovoltaiky využíváme software HelioScope, nebo program fotovoltaika od společnosti DEKSOFT.
Co od vás potřebujeme
 • Kontaktní údaje, adresu objektu
 • Vyúčtování energie za poslední období
 • Přehled technologie v domě pro vytápění, ohřev vody, vzduchotechniku, klimatizaci, ohřev vody v bazénu
 • Projekt domu – pokud je k dispozici
 • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – pokud je k dispozici
 • Vaše představy o využití fotovoltaické elektrárny /pozor na nižší využití v zimě/
 • Zvážit případné umístění baterie – optimální stálá teplota /pozor na vysokou a nízkou teplotu/
 • Zvážit vedení kabelových tras
Místní šetření – pro návrh a realizaci

Pokud budete mít o fotovoltaiku zájem, náš technik provede místní šetření – obhlídku Vašeho objektu:

  • Prověří možností umístění panelů na střechu, zaměření překážek na střeše pro umístění panelů
  • Vytipuje možné trasy kabelových rozvodů
  • Provede prohlídku prostorů pro umístění technologie FVE a baterie

Dotace Nová zelená úsporám

Na instalaci fotovoltaických panelů na střechu Vašeho domu můžete využít čtyři podoblasti dotací NZÚ:
  • C.2 – Solární fotovoltaický ohřev vody (FV)
  • C.3 – Fotovoltaické systémy (FVE)
  • D.4 – Elekromobilita
  • E – Projektová podpora
Dotace NZÚ pro solární elektrárnu
  • C.2 – Solární fotovoltaický ohřev vody (FV) – max. výše dotace NZÚ pro instalaci ohřevu vody fotovoltaikou je 45 000 Kč
  • C.3 – Fotovoltaické systémy (FVE) – max. výše dotace NZÚ pro instalaci solární elektrárny je 200 000 Kč
  • D.4 – Elektromobilita – max. výše dotace NZÚ pro domácí dobíjecí stanici je 30 000,- pro jeden nabíjecí bod (dotované jsou max. 2 nabíjecí body)
  • E – Projektová podpora – max. výše dotace na projekt solární elektrárny je 5 000 Kč
  • U rodinných domů nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je dotace zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %
Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč.

Příklady získání kombinačního bonusu:
  • Při instalaci ohřevu vody fotovoltaikou a získáte dotaci 45 000 Kč (oblast podpory C.2) a instalaci Fotovoltaického systému (FVE) za kombinaci C.3 + C.2 získáte bonus ve výši 10 000,- Kč
  • Pokud si k výše zmíněné kombinaci zároveň nainstalujete domácí dobíjecí stanici získáte 30 000 Kč (oblast podpory D.4) a za kombinaci C.2 + C.3 + D.4 získáte bonus ve výši 210 000,- Kč

Dotace z podpory NZÚ se vyplácí po dokončení realizace a doložení požadovaných dokumentů. Lhůta pro doložení dokumentů v oblasti podpory „C“ je 24 měsíců ode dne akceptace žádosti, nejpozději však do 30. 6. 2025.

Pro poskytnutí dotace na rekreační objekty je nutné mít v rekreačním objektu trvalý pobyt minimálně 2 roky a pobyt je nutné prokázat.

Umístění fotovoltaiky

Fotovoltaickou elektrárnu můžete umístit na střechu rodinného domu, rekreačního domu. Fotovoltaickou elektrárnu můžete také umístit na střechy vedlejších staveb. Pokud nemáte vhodné místo pro fotovoltaiku na střeše domu, můžete využít pomocnou konstrukci na pozemku pro fotovoltaiku na zahradu.

Možnost umístění pomocné konstrukce na pozemku pro fotovoltaiku na zahradu řešte nejdříve se stavebním úřadem, kde se dozvíte, zda a za jakých podmínek můžete pomocnou konstrukci na pozemku provést.

Fotovoltaika na zahradu umístěná na pomocné konstrukce musí být provedena tak, aby neomezovala růst vegetace a umožňovala údržbu pozemku /sekání trávy…/ pod pomocnou konstrukcí.

Na co myslet před instalací solárních panelů na střechu

Pokud přemýšlíte o instalaci solárních panelů na střechu domu, zamyslete se, co potřebujete na střeše vyměnit, nebo opravit před vlastní instalací solárních panelů.

Záruka a servis

Záruka

Poskytujeme záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho převzetí.

U zařízení a jiných součástí díla, na která jejich výrobce poskytuje záruku za jakost delší než 24 měsíců, poskytuje záruku za jakost výrobce zařízení.

Aktuální záruční podmínky je možné dohledat na webových stránkách příslušných výrobců.

Výrobci poskytují následující záruky:

FOTOVOLTAICKÉ MODULY
 12 let na výrobní vady
 25 let na výstupní výkon

NOSNÁ KONSTRUKCE
 10 let na výrobní vady

STŘÍDAČ
 5 let na výrobní vady – Goodwe GWxxK-ET

BATERIE
 10 let na výrobní vady – Dyness řady Tower

ZÁSOBNÍK TUV
 5 let na výrobní vady – LX ACDC/M+K 200, objem 200 litrů

NABÍJECÍ STANICE
 5 let na výrobní vady – LX ACDC/M+K 200, objem 200 litrů

ROZVADĚČE
 2 roky na výrobní vady

OSTATNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁL
 2 roky na výrobní vady

Servis

Společnost Colsys s.r.o. je tradiční ryze česká firma založená v roce 1991 poskytující rovněž servisní služby:

  • Záruční servis
  • Pozáruční servis
  • Nastavení systémů
  • Preventivní servis
  • Servisní zásahy a výjezdy